KÖBƏLİK

sif. Köbə üçün kəsilmiş, köbə üçün yararlı. Köbəlik lent (qaytan). Köbəlik parça.
KÖBƏLİ
KÖBƏR

Digər lüğətlərdə