KÖHNƏÇİ

is.
1. bax köhnəpərəst.
2. Köhnə paltar və s. alıb-satan adam; köhnəfüruş.
KÖHNƏ-KÜRÜŞ
KÖHNƏÇİLİK

Digər lüğətlərdə