KÖHNƏÇİLİK

bax köhnəpərəstlik.
KÖHNƏÇİ
KÖHNƏDƏN

Digər lüğətlərdə