KÖHNƏFÜRUŞ

is. [ fars. ] bax köhnəçi 2-ci mənada.
KÖHNƏDƏN
KÖHNƏLDİLMƏ

Digər lüğətlərdə