KÖHNƏLƏŞMƏ

Köhnələşmək”dən f.is.
KÖHNƏLDİLMƏK
KÖHNƏLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə