KÖHNƏLƏŞMƏK

bax köhnəlmək. Palto köhnələşib. Xalça köhnələşdi.
KÖHNƏLƏŞMƏ
KÖHNƏLİK

Digər lüğətlərdə