KÖHNƏLDİLMƏ

Köhnəldilmək”dən f.is.
KÖHNƏFÜRUŞ
KÖHNƏLDİLMƏK