KÖHNƏLDİLMƏK

məch. İşlədilə-işlədilə köhnə hala gətirilmək, xarab edilmək, yıpradılmaq.
KÖHNƏLDİLMƏ
KÖHNƏLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə