KÜÇÜKLƏMƏK

f.
1. Balalamaq, doğmaq (it cinsindən olan heyvanlar haqqında). Köpək küçüklədi. Qurd küçüklədi.
2. vulq. Doğmaq (təhqir məqamında).
Qızı küçükləyəndə, adam bilib subaylığım ilə 40 manat xərcə düşdüm. Mir Cəlal.

3. Ağacın dibindən zoğlar çıxmaq, bic vermək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KÜÇÜKLƏMƏK KÜÇÜKLƏMƏK Qəssab Balakişinin qancığı bu axşam küçükləmişdi... Çəmənzəminli); DOĞMAQ (bax) 1
  • KÜÇÜKLƏMƏK balalamaq
KÜÇÜKLƏMƏ
KÜÇÜKLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə