KÜÇƏSÜPÜRƏN

sif.is. İşi küçələri süpürməkdən ibarət olan; süpürgəçi. Küçəsüpürən qadın. Küçəsüpürənləri çağırmaq.
– Hamballar, küçəsüpürənlər belə öz səslərini fəhlələrin ümumi səsinə qarışdırdılar. M.S.Ordubadi.

// bax küçətəmizləyən.
KÜÇƏBƏKÜÇƏ
KÜÇƏTƏMİZLƏYƏN

Digər lüğətlərdə