KÜÇƏTƏMİZLƏYƏN

is. Küçənin qarını, zibilini və s.-ni təmizləyən avtomaşın.
// Sif. mənasında. Küçətəmizləyən maşın.
KÜÇƏSÜPÜRƏN
KÜÇƏYUYAN

Digər lüğətlərdə