KÜBARCA

bax kübarcasına.
Sabbah və Xəyyam kübarca geyinmiş və üzləri taraş edilmiş gələrlər. H.Cavid.

KÜBARANƏ
KÜBARCASINA

Digər lüğətlərdə