KÜBARCASINA

zərf Kübar adamlara xas olan bir tərzdə, kübar kimi; aristokratcasına. Kübarcasına yaşamaq.
KÜBARCA
KÜBARLIQ

Digər lüğətlərdə