KÜFLƏ

(Culfa, Laçın, Şərur, Naxçıvan, Ordubad, Şahbuz, İrəvan)
bax kiflə . – Küflə olmasa təndir yaxşı yammaz (Şahbuz)
KÜFLEYLAN
KÜFRÜMƏX’

Digər lüğətlərdə