KÜFLƏT

dan. bax külfət.
[Rəhim:] Mən Rüstəm xanın oğluyam, qaçaqlar küflətimizi əsir eylədilər. N.Vəzirov.

KÜFLƏ
KÜFR

Digər lüğətlərdə