KÜFTƏLİK

sif. Küftəyə yarayan, küftə üçün olan. Küftəlik ət. Üç kiloqram küftəlik bud almaq.
KÜFTƏBOZBAŞ
KÜKNAR

Digər lüğətlərdə