KÜKÜRDLƏMƏ

Kükürdləmək”dən f.is.
KÜKÜRD
KÜKÜRDLƏMƏK

Digər lüğətlərdə