KÜKÜRDLƏMƏK

f. Kükürd tozu səpmək, kükürd sürtmək. Bitkiləri kükürdləmək.
KÜKÜRDLƏMƏ
KÜKÜRDLÜ

Digər lüğətlərdə