KÜKNARLIQ

is. Çoxlu küknar ağacları bitmiş yer; küknar.
KÜKNAR
KÜKRƏK

Digər lüğətlərdə