KÜKRƏKLİK

is. Kükrək şeyin halı; coşma, aşıb-daşma, kükrəmə.
KÜKRƏK
KÜKRƏMƏ

Digər lüğətlərdə