KÜLBAŞLIQ

is. Bədbəxtlik, yazıqlıq; pis günə qalmış adamın hal və vəziyyəti.
KÜLBAŞ
KÜLBƏ₂

Digər lüğətlərdə