KIRIXMAQ

bax karıxmaq.
Ya nə vicdanə digər bir işə çulğaşdı yetim; Hərə bir hoqqa çıxartdız, kırıxıb çaşdı yetim. M.Ə.Sabir.
Sənin kimi mən də bir az kırıxdım. R.Rza.

KIRIXMA

Digər lüğətlərdə