KƏCBİNLİK

is. köhn.
1. Çəpgözlük, çaşlıq.
2. məc. Pis nəzərlə baxma, hər şeyi tərs görmə, heç bir yaxşı şey görməmə.
KƏCBİN
KƏCQABIRĞA

Digər lüğətlərdə