KƏCLİK

is.
1. Qıyqaclıq, çəplik.
2. Tərslik, höcətlik.
Dediyim sözümdə mən yenə varam; Məndə kəclik də var, mərdanəlik də. Ə.Vahid.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KƏCLİK əyrilik — çəplik
  • KƏCLİK tərslik — inadkarlıq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • KƏCLİK KƏCLİK – ÜZÜYOLALIQ Kəclikdən nə çıxar, üzüyolalıq səni ucaldar (“Azərbaycan”)
KƏCQABIRĞA
KƏCMƏDAR

Digər lüğətlərdə