KƏCMƏDAR

f. və ə. birisinin istək və arsuzunun əksinə hərəkət edən.

KƏCKÜLAH
KƏCMƏNİŞ

Digər lüğətlərdə