KƏCPAPAQ

sif.
1. Papağını yan qoyan.
2. məc. Forslu, qürrəli. Kəcpapaq oğlan.
KƏCMƏDAR
KƏCRƏFTAR

Digər lüğətlərdə