KƏCQABIRĞA

sif.is. dan. Tərs, inadcıl, höcət. Kəcqabırğa adam. – Mən onun ağzı xeyrə açıldığını görməmişəm.
Zalım oğlu kəcqabırğadır. Mir Cəlal.

KƏCBİNLİK
KƏCLİK

Digər lüğətlərdə