KƏDƏRƏNGİZ

sif. [ ər. kədər və fars. …əngiz] klas. bax kədəravər.
Torpaqların üzərinə sərilmiş əlvan güllərin görünüşü qanlı bir otağın görünüşü qədər kədərəngizdir. M.S.Ordubadi.

KƏDƏRAVƏR
KƏDƏRLƏNDİRİCİ

Digər lüğətlərdə