KƏDƏRLƏNDİRİCİLİK

is. Kədər gətirmə, kədər vermə.
KƏDƏRLƏNDİRİCİ
KƏDƏRLƏNDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə