KƏDƏRLƏNDİRİLMƏ

Kədərləndirilmək” dən f.is.
KƏDƏRLƏNDİRİCİLİK
KƏDƏRLƏNDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə