KƏDƏRLƏNDİRİLMƏK

məch. Qəmləndirilmək, qüssələndirilmək, məyus edilmək, dərd (kədər) verilmək.
KƏDƏRLƏNDİRİLMƏ
KƏDƏRLƏNDİRMƏ

Digər lüğətlərdə