KƏDƏRAVƏR

sif. [ ər. kədər və fars. …avər] klas. bax kədərləndirici.
[Aslan] zəifləmişdi, qırışıq üzünü tük basmışdı, kədəravər bir görkəm almışdı. C.Cabbarlı.

KƏDƏR
KƏDƏRƏNGİZ

Digər lüğətlərdə