KƏDƏRLƏNDİRİCİ

sif. Kədər gətirən, qüssə gətirən; qəmləndirən, qüssələndirən. Kədərləndirici hadisə. Kədərləndirici xəbər. Kədərləndirici mənzərə.
KƏDƏRƏNGİZ
KƏDƏRLƏNDİRİCİLİK

Digər lüğətlərdə