KAĞIZLI

sif. Kağızı olan, əlində kağızı (rəsmi sənədi) olan (bax kağız 3-cü mənada).
KAĞIZLATMAQ
KAĞIZPAYLAYAN

Digər lüğətlərdə