KAĞIZLAMA

Kağızlamaq”dan f.is.
KAĞIZI
KAĞIZLAMAQ

Digər lüğətlərdə