KAFDARSIYIR

(Ucar)
qoca canavar. – Kafdarsıyır kəndə girməz
KAF
KAĞ