KAF

kaf keşməx’:
(Meğri)
ac qalmaq. – Heyvannar kaf keşdilə dünənnəri
KADU
KAFDARSIYIR

Digər lüğətlərdə