KAHILLIQ

is. dan. Başısoyuqluq, tənbəllik, atillik.
□ Kahıllıq etmək – tənbəllik etmək, başısoyuqluq etmək, ərinmək.
KAHILLAŞMAQ
KAHİL

Digər lüğətlərdə