KAMİLƏ

yetkin, bitkin; mükəmməl.
KAMİLBƏY
KAMİLLA

Digər lüğətlərdə