KAMİLƏN

zərf [ ər. ] Tamamilə, bütünlüklə, tamam-kamal.
KAMİLCƏ
KAMİLLƏŞDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə