KASADLANMAQ

bax kasadlaşmaq.
KASADLANMA
KASADLAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə