KEÇƏBASAN

bax keçəçi 1-ci mənada.
KEÇƏATAN
KEÇƏBİÇƏN

Digər lüğətlərdə