KEÇƏBİÇƏN

is. Keçəni biçib, müxtəlif şeylər hazırlayan usta.
KEÇƏBASAN
KEÇƏCƏK

Digər lüğətlərdə