KEÇƏCƏK

is. dan.
1. Keçmiş zaman, keçmiş (gələcək əksi).
[Şamama Cadu:] Adına qurban olum, xanım, başına dönüm, keçəcəyini pis görürəm, amma gələcəyin yaxşıdır. Ə.Haqverdiyev.
…Millətin keçəcək və istiqbalını, nicat və səadətini şairanə və ədibanə nəzmə çəkmək, əbnayi-millətin təlim və tərbiyəsinə, ruhani məişətinə qulluq eləmək, əlbəttə, böyük hünərdir. F.Köçərli.

2. Dolanacaq, güzəran. Keçəcəyi o qədər də yaxşı deyil.
3. Asılılıq. Mənim ondan nə keçəcəyim?
KEÇƏBİÇƏN
KEÇƏÇİ

Digər lüğətlərdə