KEÇƏLƏŞDİRMƏK

f. Keçə kimi etmək, tüklərini bir-birinə qarışdırmaq; codlaşdırmaq.
KEÇƏLƏŞDİRMƏ
KEÇƏLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə