KEÇƏLƏŞMƏ

Keçələşmək”dən f.is.
KEÇƏLƏŞDİRMƏK
KEÇƏLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə