KEÇƏLLƏMƏ

Keçəlləmək”dən f.is.
KEÇƏLƏT
KEÇƏLLƏMƏK

Digər lüğətlərdə