KEÇƏRİ

sif. Müvəqqəti, ötəri, keçici, keçib-gedən.
Dünyanın sevinci də; kədəri də ikidir; Biri yüngül, keçəri; xəfif dumana bənzər. R.Rza.

KEÇƏPAPAQLI
KEÇƏTƏPƏN

Digər lüğətlərdə