KEÇƏXANA

bax keçəçi 2-ci mənada.
KEÇƏÇİLİK
KEÇƏL

Digər lüğətlərdə