KEÇİLMƏZLİK

is.
1. Keçilməsi mümkün olmayan, yaxud çətin olan yerin halı.
Kim isə – qibtələr yaşasın – deyə; Yalan bir varlığa heykəllər qurur; Kiminsə yolunu keçilməzliyə; Yönəltmək naminə tərif yoğurur. M.Araz.

2. məc. Bağışlanmaz, bağışlanması mümkün olmama, əfvedilməzlik.
KEÇİLMƏZ
KEÇİMƏMƏSİ

Digər lüğətlərdə